Biosfärområde Storkriket

Eslöv, Lund och Sjöbos kommuner har tillsammans beslutat att ansöka om att få bilda biosfärområde. Biosfärområdet heter Storkriket och omfattar hela Lunds och Sjöbos kommun och södra delen av Eslövs kommun.

Området som kommer att utgöra Storkriket har unika naturvärden. Det är ett av landets artrikaste områden och här lever över 700 sårbara och hotade arter.

Det pågår sedan många år olika forskningsprojekt inom området och här finns också en unik miljö för konstprojekt inom kultur och hållbarhet.

Området försörjer också flera närliggande städer med livsmedel och vatten. Storkriket har stora utvecklingsmöjligheter inom betesmarker, våtmarker och sjöar, jordbruk, biologisk mångfald, förbättrade förutsättningar för pendling, turism och näringsliv, friluftsliv och naturupplevelser i stort.

Följ projektet på storkriket.se

Vad är ett biosfärområde?

Biosfärområden är modellområden där man visar på praktiska exempel på hur man kan jobba med hållbar utveckling, inte bara ekologiskt utan även socialt och ekonomiskt. Det är FN-organet UNESCO som bestämmer om vilka områden som har möjlighet att bli biosfärområde.

Det krävs också att den svenska regeringen tycker att området är lämpligt. Ansökan sker i två steg, först genom en ansökan till Nationella kommittén för biosfärprogrammet och därefter genom en 3-år lång kandidatur till att bli ett av UNESCO godkänt område.

Läs mer om biosfärområden på UNESCOS hemsida.

Här kan du se en film som förklarar biosfärområde

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window