Cykelbana mellan Östra Karaby och Marieholm

En cykelbana mellan Östra Karaby och Marieholm ska byggas.

Anläggningen kommer bestå av ca 600 meter grusad cykelbana.

Varför?

Cykelbanan är ett av de vinnande förslagen i landsbygdsutveckling – Marieholm och Örtofta, 2022.

Se de vinnande förslagen på vår dialogportal

Utredning

Förslaget är komplicerat då de berör flera privata markägare och en gammal outredd samfällighet. Den outredda samfälligheten gör att den initiala dragningen av cykelbanan inte bedöms vara görbar. Kommunen utreder därför en ny dragning av cykelbana längs med väg 17. En dialog med markägarna är inledd. Markägarna är öppna för att upplåta sin mark till kommunen.

Då det rör sig om produktiv jordbruksmark så önskar markägarna ersättning för intäktsbortfallet. Anläggningen kommer bestå av ca 600 meter grusad cykelbana. En preliminär kostnadsuppskattning för projektet är 900 tkr, vilket är mer än vad som anges i riktlinjerna för landsbygdsutveckling.

Eventuell medfinansiering av trafikverket

Det är dock möjligt att söka medfinansiering för gång och cykelbanor av trafikverket (upp till 50 %). Ifall extern finansiering ska sökas kommer genomförandet att försenas ytterligare till 2025. Kommunledningskontoret föreslår att frågan om eventuell extern finansiering bör utredas innan beslut om genomförande fattas.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window