Gång- och cykelväg Billinge till Röstånga, väg 13

Tillsammans med Trafikverket planerar vi en gång- och cykelväg längs väg 13 mellan Billinge och Röstånga.

Förutom gång- och cykelvägen gör vi hastighetsdämpande åtgärder i anslutning till Billinge tätort.

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för gående och cyklister planerar vi en ny gång- och cykelväg längs riksväg 13 från Billinge till Röstånga. Förutom gång- och cykelvägen ska följande åtgärder bidra till att öka trafiksäkerheten inne i Billinge:

  • Så kallade tätortsportar som tvingar förare att sänka hastigheten och gör det tydligt att man kör in i en tätort.
  • Andra hastighetssäkrande åtgärder.
  • Ny gång- och cykelbro över Billabäcken.

Projektet bekostas av kommunen tillsammans med Trafikverket och Svalövs kommun, och det är Trafikverket som utför.

Gång- och cykelvägen kommer att gå längs väg 13 mellan Billinge och Röstånga. Karta: Trafikverket

Mer information

Mer information och handlingar hittar du på Trafikverkets hemsida.

Kontakta oss

Utvecklingsstrateg

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window