Gång- och cykelväg på väg 17, Eslöv till Trollenäs

Vi bygger tillsammans med Trafikverket en ny gång- och cykelväg längs väg 17. Från befintlig gång- och cykelväg i Eslöv via Östra Asmundtorp till Trollenäs. För att göra en säker väg för gående och cyklister.

Längs med väg 17 ska vi bygga en ny gång- och cykelväg. Biten mellan Trollenäs och Östra Asmundtorp blir en statligt ägd gång- och cykelväg. Sista delen till Eslöv blir en ny kommunal gång- och cykelväg som kopplas ihop med befintlig väg. Hela sträckan är ca 3,5 kilometer lång.

Som det är idag är trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 17 dålig för gående och cyklister. Genom att bygga en gång- och cykelväg öppnas möjligheter att på ett säkert sätt cykla och gå mellan Eslöv och Trollenäs.

Byggs tillsammans med Trafikverket

Eftersom större delen av sträckan är längs statlig väg kommer vi att bygga tillsammans med Trafikverket. Enligt Trafikverkets beräkning ska kostnaden för den planerade cykelvägen landa på runt 47 miljoner kronor. Eslövs kommun står för lite mer än hälften av det.

Gång- och cykelvägen kommer att gå från Fridasro i Eslöv längs väg 17 till Trollenäs.
Gång- och cykelvägen kommer att gå från Fridasro i Eslöv längs väg 17 till Trollenäs.

Planeras vara klar 2026/2027

Under 2023 arbetar Trafikverket med att ta fram en vägplan. Den kommer presentera ett förslag på utformningen av projektet mer detaljerat. Trafikverket planerar preliminärt att hålla samråd under hösten 2023. Då kan allmänheten tycka till om planen. Under hösten 2024 planeras en granskning av vägplanen. Bygget är preliminärt planerat att starta 2026 och slutföras i årsskiftet 2026/2027.

Kontakta oss

Utvecklingsstrateg

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window