Gång- och cykelväg ska binda ihop Stora torg och Medborgarhuset

En ny gång- och cykelväg ska byggas mellan Medborgarhuset och Stora torg. Projektet ska öka säkerhet och framkomlighet för cyklister och gående. Antalet parkeringsplatser blir detsamma.

Projektet har delats in i två etapper och den första sträcker sig från Medborgarhuset till korsningen Södergatan–Trollsjögatan. När arbetet dra igång är ännu oklart men miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gett förvaltningen klartecken att gå vidare med projektet.

Södergatan smalnas av

Den nya gång- och cykelvägen innebär att Södergatan kommer att smalnas av eftersom det blir gång- och cykelväg på den östra sidan. Det blir även en bredare trottoar på motsatt sida.

Illustration av gång- och cykelvägen längs Södergatan.
Illustration av gång- och cykelvägen längs Södergatan.

Det ska även monteras ny gatubelysning och förhoppningen är att det ska bidra till ökad trygghet.

Indelat i två etapper

Vid den yta där Södergatan, Villavägen, Smedjegränd och Köpmansgatan möts viker den tänkta gång- och cykelvägen in på Köpmansgatan men då i form av gångfartsområde. Detta är etapp två.

I den första etappen påverkas inga parkeringsplatser. Men i etapp två behöver parkeringarna på Södergatans västra sida tas bort för att ge plats åt den nya gång- och cykelvägen.

Inga parkeringsplatser försvinner

För att kompensera detta kommer motsvarande antal platser att markeras upp på Trollsjögatan och Villavägen.

En gång- och cykelväg mellan Medborgarhuset och Bryggaregatan finns med i kommunens trafikstrategi, kallad Trast, som beslutades om förra året. Trafikstrategin är ett ramverk som kan användas för framtida investeringar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window