Ny kulturskola

Snart får Eslövs kommun en ny och modern kulturskola. I mitten av augusti 2024 startar bygget av Lilla teaterns tillbyggnad.

Idag bedrivs Kulturskolan på tre olika platser i centrala Eslöv: Lilla teatern, en lokal på Östergatan och på Ekenässkolan.

Lilla teatern kommer att byggas ut med en tillbyggnad för att rymma hela kulturskolans verksamhet.

Nytt kulturkvarter

Lilla teatern och Medborgarhuset kommer tillsammans att skapa ett spännande kulturkvarter. Här möts historiska byggnader och modern arkitektur, vilket ger plats åt en stor del av Eslövs kulturliv.

Illustration som visar tillbyggnaden och den stora eken bakom Medborgarhuset.
Illustrationen av arkitektbyrån Kamikaze Arkitekter visar tillbyggnaden och den stora eken bakom Medborgarhuset.

Eken – en central figur för platsen

I den nya detaljplanen har man tagit hänsyn till den omgivande miljön. Man har bland annat bestämt att den befintliga tegelbyggnaden Lilla teatern, uppförd 1886, ska bevaras. Detsamma gäller för den stora eken intill Lilla teatern. Eken är ett av centrala Eslövs äldsta träd, med en höjd på ungefär 23 meter och en kronutbredning på 16 meter.

I arkitekternas ritningar är den stora eken kvar och bildar tillsammans med tillbyggnaden en halvt omsluten gård mellan kulturskolan och Medborgarhuset.

Illustration som visar hur nya kulturskolan kommer att se ut.
På bilden ser man den stora eken mellan kulturskolan och Medborgarhuset. Illustration av Kamikaze Arkitekter.
Illustration på nya kulturskolan från järnvägen.
Så kommer nya kulturskolan att se ut från järnvägen. Illustration av Kamikaze Arkitekter.

Ändrad detaljplan

Nya lokaler för Eslövs kulturskola har utretts sedan 2016. Under den tiden har framför allt två platser varit i fokus: Lilla teatern och Spritfabriken.

Frågan avgjordes i kommunfullmäktiges beslut § 59, 2020. Kommunfullmäktige reviderade investeringsbudgeten för 2020 och för planperioden 2021-2024 enligt följande: Lilla teatern byggs till enligt servicenämndens förslag utifrån kultur- och fritidsnämndens framtagna lokalprogram med en investeringsbudget 2020 med 2,5 miljoner kronor för program- och projekteringsskedet och 40,5 miljoner kronor under 2021, totalt 43 miljoner kronor.

Nu finns det en ny detaljplan för fastigheterna Åkermannen 10, 11 och del av 14 som möjliggör en tillbyggnad av Lilla teatern.

Kontakt

Fredrik Liedberg

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window