Bostäder i centrala Löberöd

Eslövs kommun vill skapa en förtätning av de centrala delarna av Löberöd genom ny bostadsbebyggelse på fastigheten  Löberöd 1:214. Fastigheten som Eslövs kommun upplåter för markanvisning är belägen i närheten av Gamla torget i Löberöd mellan Rolsbergavägen och Järnvägsgatan.

För att få ett mer varierat bostadsutbud efterfrågas i första hand flerbostadshus. Då det finns en efterfrågan på hyresrätter i Löberöd ser kommunen gärna att bostäderna upplåts med hyresrätt. Fastigheten Löberöd 1:214 har ett mycket centralt läge med ca 100 meter till busshållplats och ca 150 meter till livsmedelsbutik.

Bakgrund

Eslövs kommun genomförde 2019 en markanvisningstävling på fastigheten Löberöd 1:214 som Eslövs Bostads AB vann. Eslövs Bostads AB fick bygglov beviljat av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Grannar överklagade bygglovet till länsstyrelsen som biföll överklagandet. Därefter överklagade Eslövs Bostad AB beslutet till Mark- och miljödomstolen som avslog överklagan.

Arbetet framåt

Eftersom det vinnande bidraget i markanvisningstävlingen inte kan byggas innebär det att markanvisningstävlingen är avslutad. Eslövs kommun önskar fortfarande att Eslövs Bostads AB ska bygga på fastigheten och bolaget har fått i uppdrag att fortsätta skissa på en framtida bebyggelse.

Kontakt

Alice Petersson

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window