Motionsspår i Gårdstånga

Ett grusat motionsspår ska anläggas i Gårdstånga.

Genom att anlägga ett minst fem kilometer långt grusat motionsspår i Gårdstånga får kommunen senare också möjligheten att skapa ett större rekreationsstråk längs hela Kävlingeån mellan Gårdstånga och Harlösa, vilket också efterfrågas i förslaget Från Gårdstånga till Harlösa, och då med ett tydligt fokus på Gårdstånga.

Ett av de vinnande förslagen

Motionsspåret var ett av de vinnande i landsbygdsutvecklingen för – Harlösa, Flyinge och Gårdstånga.

Motionsspåret i Gårdstånga fick 90 röster. Flest röster i Gårdstånga fick egentligen förslaget Från Gårdstånga till Harlösa med 101 röster. Detta var dock ett allmänt förslag och inte direkt kopplat till Gårdstånga; spåret skulle bara starta där. Om detta förslag hade valts, hade inte själva byn Gårdstånga fått något projekt, vilket utlovades i riktlinjerna. Kommunstyrelsens arbetsutskott valde därför att istället genomföra förslaget om ett motionsspår.

Läs mer om landsbygdsutvecklingen på eslov.se

Läs mer om landsbygdsutvecklingen för Harlösa, Flyinge och Gårdstånga på dialogportalen

Utredningsarbete kring slingans sträckning

Arbete med motionsspåret i Gårdstånga pågår, just nu tittar vi på möjlig dragning för slingan. Slingan kommer att korsa olika markägares fastigheter, därför måste dessa kontaktas för tillstånd. Slingan beräknas bli 3 km lång.

Kontakt

Sandra Hellström

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window