Ny gång- och cykelpassage byggs vid Värlingevägen

Stehag har växt rejält de senaste åren. Två nya bostadsområden har byggts och den nya förskolan Blåsippan färdigställdes nyligen. Nu satsar kommunen på att göra en säker gång- och cykelpassage över Värlingevägen.

Värlingevägen är en statlig väg och Eslövs kommun samarbetar därför med Trafikverket när den nya gång- och cykelpassagen byggs. Passagen ska vara hastighetssäkrad vilket innebär att bilar ska hålla max 30 kilometer i timmen. För att se till så att bilar inte kör fortare blir det en upphöjd passage där både fotgängare och cyklister har företräde.

Det finns redan idag en passage på platsen men denna lever inte upp till de säkerhetskrav som finns. Bland annat är passagens anslutande gång- och cykelvägar inte asfalterade, vilket inte är godkänt.

Det kommer även ny belysning vid passagen som också ska öka säkerheten. Målet är att skapa en trafiksäker passage med hög framkomlighet för gående och cyklister.

Plats

Den nya GC-passagen ska byggas vid Värlingevägen (väg 1306), mellan Gränsbovägen och Rågvägen.

GC-passage Väringevägen i Stehag.
Ny och säkrare GC-passage ska byggas vid Värlingevägen i Stehag.

Kontakt

Kristina Jönsson

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window