Ombyggnad korsningen Kvarngatan/Storgatan i Marieholm

För att förbättra trafiksäkerheten byggs korsningen Kvarngatan/Storgatan i Marieholm om. Korsningen smalnas av, här anläggs en gångbana, en ny plantering med bänk och de två övergångsställena blir hastighetssäkrade.

Korsningen Kvarngatan/Storgatan i Marieholm kommer att byggas om för att förbättra trafiksäkerheten. Det har kommit synpunkter från allmänheten att korsningen upplevs otrygg. Stora lastbilar kör igenom trots att det på sträckan är förbud mot tung trafik. Ett problem är också att stopplikten inte respekteras. Korsningen används av oskyddade trafikanter, ofta av vuxna och barn som ska till och från förskolan som ligger intill korsningen.

Åtgärder för att öka trafiksäkerheten

För att öka trafiksäkerheten kommer korsningen att smalnas av, vilket med stor sannolikhet kommer att minska genomfartstrafiken för tung trafik. En gångväg kommer att anläggs längs Kvarngatan intill korsningen. Övergångsställena över Kävlingevägen/Storgatan kommer att hastighetssäkras med farthinder och belysas. Arbetet börjar måndag 8 augusti och beräknas vara färdigt 28 oktober.

Korsningen kommer under arbetet att vara avspärrad. Orangea pilar leder om trafiken till andra vägar.

Illustration över hur korsningen utformas

Projektet kommer att genomföras tillsammans med Kraftringen. Kraftringen kommer att lägga nya ledningar genom ombyggnadsområdet och flytta en nätstation som står vid Kvarngatan norr om den gamla gästgivargården.

Planteringar framför gamla gästgivargården

Intill korsningen ligger också den gamla gästgivargården som idag är flerfamiljshus med lägenheter. Framför gamla ”Gästis” finns idag en grusad yta som används för parkering. Marken är klassad som allmän plats och kommer att få planteringar och en tillgänglighetsanpassad bänk. Två av tre stora kastanjeträd har tyvärr brandskadats och kommer att plockas bort. Tre nya träd kommer att ersätta de två brandskadade.

Kontakt

Pär Larsson

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window