Öppna data

Idag är data och information en alltmer viktig resurs med möjlighet att bidra till en rad olika positiva värden för samhället.

Att ge tillgång till offentlig information betyder att näringsliv, akademin, civilsamhället och offentlig förvaltning själva kan dra nytta av den. Detta möjliggör ökat värdeskapande, effektivitet samt öppenhet och transparens.

Vad är öppna data?

Du kanske inte har stenkoll på det, eller hur den används. Men med stor sannolikhet använder du redan idag ett antal tjänster som är beroende av öppna data. Öppna data används till exempel för att ge oss praktisk information gällande kollektivtrafik, var närmsta utegym ligger eller vilken skolmat barnen ska serveras under kommande vecka.

Öppna data är data, eller information, som vem som helst kan använda utan avgift. Användaren ska kunna modifiera och distribuera data för valfritt syfte. Mängder av ny data skapas varje dag inom offentliga verksamheter, det kan vara data som rör vår miljö, var närmaste bibliotek ligger eller hur en kommuns ekonomi ser ut. Utifrån denna data kan nya innovativa tjänster utvecklas.

Vilka är det då som kan tänkas vilja använda öppna data?

Det kan till exempel handla om journalister som vill göra undersökningar och visualisera data med tydliga diagram eller animeringar, eller så kan det handla om startup-företag som vill skapa nya smarta appar.

Det kan också vara du och jag, helt vanliga medborgare, som vill gräva vidare i specifik information – något som inte minst är värdefullt i tider av fejkade nyheter.

– Tack vare öppna data finns möjligheten att gå till källan, vi kan gå hela vägen till underlaget. Det blir också lättare att ta del av och jämföra olika data, det blir en annan transparens.

Tack vare Region Skånes projektet Skånsk Samverkan för innovativ Informationshantering (S2i2) har vi fått möjlighet att ta del av testbädd, utbildningar kring öppna data och varit med på workshopar för publicering.

Pilotprojektet syftar till att öka kunskapen kring öppna data i organisationen. Lära oss hur vi publicerar datamängder som öppna data och ta fram en publiceringsprocess som tar hänsyn till typen av information och att publiceringen ska vara så effektiv som möjligt.

Öppen data ska vara

Lätt att hitta –  För att det ska vara enkelt att hitta de data som kommunen eller regionen tillhandahåller bör de finnas samlade i en förteckning på respektive webbplats.

Lätt att förstå – Även om data är publicerade på webbplatsen kan det vara svårt att förstå om och hur man får använda informationen. Därför behöver villkor och semantik för informationen beskrivas. I de fall användare har frågor om informationen ska det vara lätt att få kontakt med rätt person.

Lätt att använda – Genom att undersöka möjligheten att automatiskt exportera data i systemet minimeras kostnaderna för att tillhandahålla information. När kommunen eller regionen deltar i gemensamma projekt ökar möjligheten att lösningar använder data från flera.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window