Sanering av blyföroreningar i den gamla skjutvallen i Skytteskogen

Den gamla skjutvallen i Skytteskogen är inhägnad sedan giftiga föroreningar hittades i marken hösten 2019. Länsstyrelsen rekommenderar att det förorenade området ska vara inhägnat efter att ha gjort ytterligare undersökningar med hjälp av bidragspengar från Naturvårdsverket.

Länsstyrelsen anser att den gamla skyttevallen ska fortsätta vara inhägnad medan utredningen pågår.

Undersökningarna som hittills gjorts visar att den gamla skyttevallen i Trollsjöområdet är kraftigt förorenad av bly från ammunition som användes i början av förra seklet.

Bly är en tungmetall och giftig för människor. Föroreningarna ligger ytligt i marken och är därför lätta att komma i kontakt med.

Nästa steg är att ta fram förslag på hur en eventuell sanering skulle kunna göras. Inga beslut om sanering är ännu tagna. Vi behöver bland annat få klart för oss hur omfattande sanering som i så fall krävs, om det finns andra möjligheter och vi måste få koll på eventuella kostnader,

För varje steg söks pengar från Naturvårdsverket och nästa del blir en huvudstudie som ska ge konkreta förslag till åtgärder.

Rester av gamla blykulor finns kvar i marken trots att det är över hundra år sedan den användes.

Ingen risk utanför inhägnaden

Skjutbanan i Trollsjöparken användes mellan åren 1888 och 1919 till skytte mot måltavlor från fyra olika skjutplatser. Kulorna som användes bestod till största delen av bly och än idag kan man se blyfragment från krossade kulor i kulfånget.

Dessbättre visar undersökningarna att halterna av bly är så låga framför vallarna och vid skjutplatserna att det inte bedöms vara någon risk att komma i kontakt med marken där. Inget tyder heller på att blyet spridits från området via till exempel grundvattnet.

Eventuella åtgärder försvåras av de äldre stora träd som finns i parken och den gamla stenmuren högst upp på vallens topp.

Kontakt

Magnus Hall

Kontakt

Karin Persson

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window