Sjö i Billinge

En sjö ska anläggas i Billinge. Anläggningen av sjön är ett led i att utveckla ett rekreationsstråk i Billinge.

Sjön kommer även att fungera som dagvattendamm för att minska översvämningar och bidra till den biologiska mångfalden i området.

Varför?

Sjön är ett av de vinnande förslagen i landsbygdsutveckling – Stehag, Billinge och Stockamöllan 2023.

Läs mer om landsbygdsutveckling på eslov.se

Se de vinnande förslagen på vår dialogportal

Plats och omfattning

Platsen för sjön är utpekad av Billinge byalag och ligger längs väg 113 strax norr om Billinge. Platsen är reda i dag en sänka som lätt svämmar över.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window