Smartare stad med hjälp av sensorer, Internet of Things

I samarbete med Kraftringen utforskar Eslövs kommun vidare hur sensorer kan bidra till ett enklare uppkopplat liv.

Vad?

Smarta sensorer är sensorer som är utrustade med avancerad teknik för att kunna skicka och ta emot data trådlöst eller via nätverk. Dessa sensorer används ofta inom Internet of Things (IoT) och andra smarta system för att samla in data och övervaka eller styra olika typer av processer.

Smarta sensorer kan vara utformade för att mäta olika typer av data, såsom temperatur, CO2 halt, fukt, öppna stängda dörrar och tända/släckta lampor kan samlas in, analyseras och visualiseras och hjälper människor att förbättra, förenkla och spara på miljön.

Varför?

Vi kopplar upp och samman saker och människor för att skapa en smart stad. Tillsammans med Kraftringen ser vi om vi kan hitta ett antal IoT initiativ som kan bidra till effektivisering och en mer hållbar stad.

Hur?

Kraftringens LoRa-nätet (LowRange) är en basinfrastruktur för IoT som täcker Eslövs stad och via Stadshubbsalliansen även 50 andra svenska kommuner. LoRA-tekniken håller på att byggas ut i byarna.

Stadshubbsalliansen är ihopkopplad med Finlands och Norges nationella IoT-nät. Genom samarbetet med Kraftringen drar vi nytta av Stadshubbsalliansens samlade kompetens och får kunskap om goda exempel från andra organisationer som kan appliceras hos oss.

Länkade projekt

Smarta sensorer mäter hur vi rör oss

Kontakt

Helena Månsson

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window