Solvägen/ Bygelvägen/ Allmogevägen – villatomter till försäljning

Eslövs kommun erbjöd fyra nya villatomter till försäljning i stadsdelen Väster i västra Eslöv där två parkeringsytor ska iordningställas till villatomter. Här flyttar du in i ett befintligt utbyggt bostadsområde men med möjligheten att bygga din egen bostad och anpassa den efter dina önskemål och behov.

De aktuella tomterna erbjöds till försäljning till de som står i Eslövs kommuns tomtkö i slutet av sommaren 2022.

Tomterna är belägna längs Solvägen och Bygelvägen i stadsdelen Väster i Eslöv. Marken användes tidigare som parkering.

De fyra tomterna är belägna längs Solvägen och Bygelvägen i stadsdelen Väster i Eslöv. Marken användes tidigare som parkering.
De fyra tomterna är belägna längs Solvägen och Bygelvägen i stadsdelen Väster i Eslöv. Marken användes tidigare som parkering.

Området

Tomterna som erbjöds till försäljning ligger i stadsdelen Väster i västra Eslöv där två parkeringsytor ska iordningställas till villatomter.

Stadsbuss nummer 2 tar dig till och från bostadsområdet. I rusningstrafik avgår bussen tre gånger i timmen. Restiden från hållplats Kronovägen till Eslövs station är cirka tio minuter. Det finns även goda möjligheter för resor med cykel längs de gång- och cykelstråk som finns in mot centrala Eslöv.

Väster om bostadsområdet pågår arbetet med att bygga ut gator och parker i den nya stadsdelen Långåkra. Där släpptes 20 villatomter till försäljning via tomtkön under våren 2022. Lekplats kommer att anläggas i parken norr om Långåkra och det finns en stor lekplats söder om området Bäckdala.

Det finns flera förskolor inom en radie av 1,5 km och ett par grundskolor. De närmsta skolorna är kommunala Sallerupskolan och Västra skolan samt Eslövs Montessorifriskola.

Kontakt

Alice Petersson

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window