Trädlunden – markanvisning för byggrätter

En markanvisningstävling för fastigheten Sibbarp 2:39, Marieholm, pågick mellan 13 december 2021 och 28 februari 2022. Tre företag skickade in bidrag till markanvisningstävlingen. Det vinnande bidraget skickades in av BoKlok och kallas Trädlunden.

Beslut om vinnare togs i maj 2022 av kommunstyrelsens arbetsutskott, men vinnarna fick i uppdrag att minska på exploateringsgraden i förslaget. I den första skissen från BoKlok fanns sju parhus men det har minskats till sex parhus i två våningar. Bostäderna kommer att uppföras som bostadsrätter.

Kommunen har tecknat ett markanvisningsavtal med vinnaren BoKlok som ger en ensamrätt att under två år med givna villkor förhandla med kommunen om ett markköp.

Efter en markundersökning upptäcktes föroreningar i marken och fastigheten behöver därför saneras inför byggnationen. Saneringen kommer att ske under våren 2024.

Saneringen orsakar en försening och markanvisningsavtalet har därför förlängts till september 2025. När bygglov har beviljats i enlighet med det inlämnade tävlingsbidraget säljs markanvisningsområdet till vinnaren.

Bebyggelsen ska vara färdigställt inom ett och ett halvt år från det att området säljs.

BoKlok får möjlighet att köpa det cirka 3 900 kvadratmeter stora området för 2 miljoner kronor. De vill bygga sex parhus och lägger stor vikt vid granngemenskap i sitt bidrag. Bidraget har även ett stort fokus på hållbarhet och grönska. Bidraget innehåller solceller på alla parhusen och laddstolpar på samtliga parkeringsplatser.

Trädgård till varje hus

Till varje hus hör en trädgård och det finns även möjlighet att odla i den gemensamma trädgården där det ska finnas växthus och odlingslådor. Den gemensamma trädgården blir föreningens naturliga mötesplats.

Tryggt för barn

Bilarna hålls utanför kvarteret för att barn ska kunna röra sig tryggt och enkelt mellan trädgårdar i kvarteret, men också via det gröna stråket till förskola och skola. Befintliga träd får stå kvar och har fått styra bebyggelsens utformning.

Kontakt

Alice Petersson

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window