Utveckling av Husarängen

Området kring Husarängen ska utvecklas till ett aktivt rekreationsområde för idrott, lek och motion för alla.

Bakgrunden till utvecklingsprojektet är att fotbollsklubben EBK:s klubbstuga totalförstördes i en brand vintern 2021.

Istället för att enbart ersätta klubbstugan med en ny, väljer kommunen att se ett större sammanhang och titta på intilliggande ytor för att skapa ett område för idrott, lek, umgänge, rekreation och motion. Projektet startade med en dialog kring hur platsen kunde användas och vad medborgare ville ha på platsen.

Flera etapper

Omvandlingen av Husarängen sker i fler etapper.

Skiss över hur Husarängen ska bli efter omvandlingen
Skiss över hur Husarängens utformning efter omvandlingen.

Etapp ett

I etapp ett ingår en ny konstgräsplan, föreningslokalen och övriga planer och aktivitetsutrustning.

Ny föreningslokal

Under 2024 bygg en ny föreningslokal som blir både större och mer ändamålsenlig än den tidigare lokalen.

Fotbollsplan med barn som leker med boll, i bakgrunden syns en enplans byggnad med bänkar utanför och ett litet kiosk
Illustration som visar hur nya föreningslokalen på Husarängen kan komma att se ut.

Markarbete i etapp ett

I första etappen byggs ett rekreationsområde mellan föreningslokalen och konstgräsplanen. Här kommer att finnas möjlighet för motion, rörelse och avkoppling för alla åldrar.

Motionsslingan rustas upp med bättre belysning samt fler papperskorgar och bänkar. Grusgångar med belysning anläggs mellan planerna och aktivitetsytorna.

Ytan mellan konstgräsplanen kommer att innehålla lekutrustning för stora som små. Bland annat:

 • basket
 • boule
 • klätternät
 • gungor
 • hängmattor
 • sittmöjligheter

På ytorna öster och norr om befintlig gräsplan som ligger mitt i området kommer det göras:

 • fyra stycken 3-manna multirinkar: planer med sargar och konstgräs där man till exempel kan spela fotboll eller landhockey,
 • två stycken 5-manna fotbollsplan,
 • en 7-manna fotbollsplan.

Nya förbindelsegångar görs innanför motionsslingan mellan dom olika aktivitetsytorna. Belysningen på slingan byts till ny och nya gångar och aktivitetsytor förses med belysning.


Etapp två

I etapp två byggs den så kallade aktivitetsbården längst Ängavägen mot badet. Specifikt vad som kommer ingå tas fram i basutredning under 2024.


Tryggt, trivsamt och inspirerande område

Målet med projektet är att utveckla området kring Husarängen och Karlsrobadet till ett vackert, trivsamt och tryggt område som inspirerar till rörelse och andra aktiviteter utomhus.

Tanken är att området ska bli en multifunktionell plats där människor möts, utvecklas och motionerar utifrån sina egna förutsättningar och önskemål.

Planering av området

I samband med att skapa ett område för spontanidrott, motion och andra utomhusaktiviteter kommer kommunen även att:

 • Skapa förutsättningar för att samnyttja platsen och anläggningen, till exempel kan Kärråkra demensboende och Ängabo förskola ha aktiviteter i området.
 • Binda samman Karlsrobadet med Husarängen för att kunna nyttja badets ytor effektivare. I samband med att Husarängen görs om kommer även Karlsrobadets utemiljö att rustas upp.

Områdets plats och användning

Husarängen är i dag ett rekreationsområde med motionsslinga och hemvist för fotbollsklubben EBK. Området ligger i direkt anslutning till Karlsrobadet och 4H-gården.

Det aktuella området är större än själva Husarängen och innefattar – förutom området innanför motionsslingan – även ett grönområde i norra delen. Det avgränsas av järnvägen och en grönyta i väster, norr om Karlsrobadet. Även marken där 4H-gården och dess hagar ligger samt Karlsrobadets utomhusmiljö finns med.

Husarängens historia

Husarängen var ursprungligen en gammal torvmosse. Marken har under perioder varit odlad, men ända sedan 1800-talet har den legat i träda. En så kallad spontanetablering av växter skedde under 1800- och 1900-talet och nu växer ek och vildapel, rosor, hallon och fågelbär i området.

Husarängen har fått sitt namn efter de husarer som en gång i tiden bodde på platsen.

I början på 1990-talet anlades fotbollsplanerna och en belyst promenadslinga på drygt en kilometer. 1994 byggdes den nu nerbrunna klubbstugan för EBK och Husarängen blev fotbollsklubbens hemvist. 2008 anlades en agilitybana för hundar längs slingan.

Kontakt

Mattias Lindbro

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window