Vasavångsskolan, tidigare Bergaskolan

Tidigare gymnasiet Bergaskolan bytte namn till Vasavångsskolan när den blev grundskola. Lokalerna renoverades och anpassades för att högstadieeleverna från Källeberg också skulle flytta in där.

Bergaskolan byggdes 1970 och fungerade som gymnasieskola under många år, men används nu som grundskola sedan gymnasieverksamheten har flyttat till Carl Engströmskolan.

Grundskoleeleverna som tidigare hade verksamhet på Östra skolan finns redan i lokalerna under namnet Nya Östra skolan och under hösten 2022 ska eleverna från Källebergsskolan flytta över sin undervisning till Vasavångsskolan medan dess skolbyggnad renoveras.

Ny planlösning och enhetlig fasad

Det är den så kallade F-byggnaden som byggdes om. Det blev en ny planlösning, nya ytskikt på tak och väggar samt nya golv. Utvändigt ersattes de betongelement som satt på fasaden med rött tegel och vita fasadskivor.

Ingen ny aula

Aulan revs eftersom den var fuktskadad och hade undermålig teknisk utrustning.

Förseningar

Renoveringen blev försenad av leveransproblem av byggmateriel på grund av pandemin och det då pågående kriget i Ukraina.

Två skolor under samma namn

Den nya Vasavångsskolan är uppdelad i F–6 och 7–9.

Kontakt

Fredrik Liedberg

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window