Vision Eslöv 2040

Eslövs kommun ska ta fram en ny vision för framtiden. Visionen ska ersätta den nuvarande som sträcker sig till år 2025 och ska beskriva hur vi vill att vår kommun ska utvecklas, se ut och vara år 2040.

Lämna tankar och idéer och delta i dialoger i arbetet med visionen

Politikerna i kommunstyrelsen har beslutat att en ny vision ska tas fram och att det ska göras med en bred dialog där kommuninvånarna, företag och föreningar ska få möjlighet att förmedla sin bild av det framtida Eslöv.

Vad är en vision?

En vision är ett önskat framtida tillstånd. En målbild som berättar hur kommunen ska utvecklas på lång sikt.

Vilka är kommunens styrkor som vi vill bygga vidare på och vad drömmer vi om att Eslövs kommun ska vara år 2040

Visionen ska beskriva den utveckling som vi önskar i ett framtida Eslöv.

Från Harlösa i söder till Billinge i norr, från Marieholm i väster till Löberöd i öster sträcker sig vår kommun. I mitten har vi centralorten Eslöv.
Från Harlösa i söder till Billinge i norr, från Marieholm i väster till Löberöd i öster sträcker sig vår kommun. I mitten har vi centralorten Eslöv.

Varför ska vi ta fram en ny vision?

Nuvarande vision togs fram 2014 och lyder Eslöv – Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025.

Med utgångspunkt i tanken att Eslöv ska vara en kommun både för de som bor och de som driver företag här, har kommunen arbetat med flera olika frågor och utmaningar. Det har till exempel handlat om att:

 • arbeta med stadsomvandlingen i östra Eslöv
 • genom projektet Ung Kompetens ge ungdomar och unga vuxna stöd på väg mot studier eller arbete
 • samverka med företag och att arrangera kommunens Näringslivsdagar
 • renovera eller bygga nya skolor och förskolor
 • köpa Gyaskogen för att säkerställa att det är en plats för rekreation och fritidsaktiviteter
 • planera för ett nytt demensboende
 • arbeta med medborgarbudget för att utveckla kommunens byar
 • bygga om Stora torg till en mötesplats mitt i staden
  och mycket mycket mer…

Den nuvarande visionen tar sikte mot 2025 och eftersom vi nu snart är där behöver kommunen en ny vision att ta avstamp i för att skapa det bästa Eslöv till år 2040.

Hur?

Tillsammans skapar vi den framtid och närtid vi vill ha i vår kommun.

Visionen ska tas fram genom en bred dialog där kommuninvånarna, företag och föreningar ska få möjlighet att förmedla sin bild av det framtida Eslöv. Alla som bor och verkar i och bryr sig om Eslöv har möjlighet att vara med och påverka när kommunens nya vision ska tas fram, antingen vid träffar på olika ställen i kommunen eller via vår dialogportal.

Från maj till och med september månad 2023 kommer förtroendevalda och tjänstepersoner att arrangera nio olika träffar runt om i kommunen för att inhämta synpunkter från så många som möjligt. Möjlighet att komma med idéer, inspel och förslag via kommunens dialogportal är ett annat sätt för att skapa delaktighet.

Den nya visionen ska presenteras och beslutas våren 2024.

Varför?

Sveriges kommuner står inför många utmaningar, vilket ställer krav på en tydlig vision, välgrundade mål och strategier och en vilja och förmåga att genomföra dessa. Vår vision ska:

 • Måla upp en attraktiv framtidsbild
 • Utmana och inspirera
 • Vara utgångspunkt för framtida utveckling
 • Ge gemensam stolthet och framtidstro

Hela visionsprocessen behöver bygga på en bred förankring, delaktighet och engagemang där så många som möjligt som bor i, verkar i, eller bryr sig om Eslövs kommun får och tar möjligheten att bidra till visionen. Ju mer processen bygger på bred förankring och delaktighet, desto bättre blir förutsättningarna för visionen att bli ett enande riktmärke.

Flera sätt att delta på

Det kommer att finnas flera olika sätt för alla som bor i , verkar i eller bryr sig om Eslöv att bidra till vår gemensamma vision. Vi kommer att ha nio dialogmöten på plats, i Eslöv och i kommunens byar, där alla är välkomna att delta. Tid och plats för mötena syns här bredvid/nedan.

Du kan också komma med dina inspel till visionen via vår dialogportal. Självklart är du även välkommen att mejla, posta eller lämna in dina inspel till Kontaktcenter i stadshuset.

Välkommen att vara med och inspirera till vårt framtida Eslövs kommun!

Lämna tankar och idéer och delta i dialoger i arbetet med visionen

Dialogportalen är öppen mellan 10 maj och 30 september.

Kontakt

Kristina Prahl

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window