Vitsippans förskola ersätter Skogsgläntans förskola

En ny förskola kommer att ersätta den befintliga Skogsgläntans förskola som endast har ett tidsbegränsat bygglov. Under hösten 2024 kommer även barnen som går på förskolorna Västerbo och Karlavagnen att flytta in i Vitsippans förskola.

Den nya förskolan kommer att få namnet Vitsippans förskola och ha åtta avdelningar med plats för cirka 140 barn. Förskolan byggs i två våningar. För att möjliggöra en permanent förskola har detaljplanen ändrats.

Naturnära förskola

Förskolan ligger i anslutning till Eslövs allmänning mellan Nämndemansvägen och korsningen Sallerupsvägen/Djupadalsvägen.

I närheten ligger även stadsdelen Sallerup, som har en blandad bostadsbebyggelse och servicefunktioner, och bostadsområdena Backarna och Hällan.

Trafiken kring förskolan

Med anledning av den ändrade detaljplanen var Hundramannavägen från och med  2022 med i den årliga trafikmätningen som kommunen genomför.

Boende längs gatan har uttryckt oro för att den nya förskolan kommer att innebära ökad trafik. Trafikmätningen genomförs både före och efter att den nya förskolan är byggd. Därmed kan kommunen följa upp om och hur trafiken förändras på gatan.

Rendering av förskolan med gård, sett uppifrån.
Skiss över förskolans tänkta utseende.

Oro över parkeringssituationen från boende

Flera boende i området har haft synpunkter på förskolans placering. De menar att det finns risk för att parkeringen inte kommer att fungera som planerat och att Nämndemansvägen istället kommer att användas vid hämtning och lämning av barn.

Eventuellt införande av trafikregler

I samband med att den nya förskolan startar, kommer kommunen att informera alla vårdnadshavare om vad som gäller vid hämtning och lämning med bil. Om det ändå blir problem, kan kommunen införa trafikregler för parkering. Trafikreglerna anpassas då till att gälla vissa delar av Nämndemansvägen och vissa dagar och tider.

Om dessa trafikregler i sin tur inte följs, kan kommunen skicka parkeringsvakter till området för att bötfälla dem som inte följer trafikreglerna. På andra skolor och förskolor där kommunen har haft problem med felparkerade bilar, har bötfällning varit ett effektivt sätt att styra bort dessa.

Kontakt

Henrik Holmelin

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window