Bostäder, centrumverksamhet och parkering i Badhusparken i centrala Eslöv

Fastighetsägarna Eslövs Bostads AB och Eslövs kommun vill bygga bostäder och möjliggöra centrumverksamhet och parkering i Badhusparken i centrala Eslöv, fastigheterna Badhusparken 1 och del av Eslöv 53:4 i Eslöv.

Läge

Området ligger mittemot stadsbiblioteket i centrala Eslöv, med korta avstånd till viktiga målpunkter som exempelvis handel, skola och tågstation. Eslövs kommunen avser att bevara och utveckla den befintliga parken.

Karta med alla detaljplaner

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att uppföra bostäder, parkering och centrumverksamhet.

Kontakt

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window