Johnsons minne blir bostadsrätter

Kvarteret Sädgåsen ligger centralt, 200 meter från järnväg, perronger och station. Kvarteret har karaktären av park med utlagda huskroppar mellan uppvuxna träd. Tanken är att detta är en särskild kvalitet att bygga vidare på, bo i centrum men ändå avskilt och i storskalig grönska. Söderut sluts och inramas kvarteret av befintliga villor med sina trädgårdar. 

En markanvisningstävling för kvarteret utlystes hösten 2018 och det vinnande bidraget presenterades i april 2019. GBJ Bostadsutveckling vann markanvisningen.

Vy över Johnsons minne med de två nya husen i vitt och parkvillan i gult. Illustration: GBJ Bygg.
Vy över Johnsons minne med de två nya husen i vitt och parkvillan i gult. Illustration: GBJ Bygg

Fakta om området

  • Johnsons minne, ett äldre tvåvåningshus, ingår i området. Byggnaden är q-märkt i detaljplanen, vilket innebär att byggnaden i huvudsak ska bevaras i enlighet med 3 kap. 12 § plan- och bygglagen. Byggnadens bruttoarea är cirka 720 kvm.
  • Detaljplanen möjliggör byggnation av ytterligare cirka 1 500 kvm BTA (bruttoarea) beroende på utformning.

Den rosa ytan i kartan nedan visar hela projektområdet och inte bara Johnssons minne.

Situationsplan Sädgåsen
Situationsplan Sädgåsen.
Det befintliga huset Johnssons Minne, den så kallade Parkvillan, renoveras till lägenheter mellan 1-3,5 rum och kök. Stora fönster och en generös takhöjd ger ljusa och luftiga lägenheter. Samtliga med inredning av hög kvalitet och slitstarka material. Illustration: GBJ Bygg.
Det befintliga huset Johnsons minne, den så kallade Parkvillan, renoveras till lägenheter mellan 1 och 3,5 rum och kök. Stora fönster och en generös takhöjd ger ljusa och luftiga lägenheter. Samtliga med inredning av hög kvalitet och slitstarka material. Illustration: GBJ Bygg
De båda nyproducerade husen kommer att ha lägenheter i storleken 2-3,5 rum och kök.
De båda nyproducerade husen kommer att ha lägenheter i storleken 1 till 3,5 rum och kök.

Läs mer på GBJ Byggs webbsida

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window