Järnvägsstaden

Precis öster om järnvägen, i nära anslutning till Eslövs station, och mitt i tätorten ligger det som ska bli Järnvägsstaden. För dem som anländer med tåg är detta det första mötet med Eslöv.

I Järnvägsstaden kommer det att finnas både bostäder och verksamheter av varierande storlek och typ. Den äldre bebyggelsen blir kompletterad med nya flerbostadshus och kontorslokaler.

Det blir ett tätt och blandat område där byggnader med tydlig Eslövskaraktär såsom Lagerhuset och Spritfabriken tillsammans med ny tät och hög bebyggelse skapar spännande stadsmiljöer.

Kvarteren ska kopplas till stationsområdet med hjälp av ny bostadsbebyggelse som delvis ersätter de verksamheter som finns i området idag. För kvarteren närmast Spritfabriken pågår en detaljplaneprocess med detta syfte.

Utvecklingen av stadsdelen stärker Eslövs centrum. Nya kontor och verksamhetslokaler gör att fler människor rör sig i staden. Närmast järnvägen kan byggnaderna bli upp till åtta våningar höga, längre in i området blir bebyggelsen lägre.

Med en gång- och cykelbro knyts västra och östra Eslöv ihop.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window