Naturturism Rönne å och Ringsjöarna

Nu satsar kommunerna Eslöv, Hörby, Höör, Klippan, Åstorp och Ängelholm på ett gemensamt destinationsprojekt. Rönne å och Ringsjön ska bli en självklar plats för naturturism och upplevelser

Rönne å är en av Skånes största åar och sträcker sig från Ringsjöarna till Skälderviken och knyter därmed samman kommunerna Hörby, Höör, Eslöv, Klippan, Åstorp och Ängelholm.

Projektidé

Projektidén är att skapa en destination för naturturism och upplevelser längs med Rönne å och Ringsjön, hela vägen från Skälderviken till Ringsjön.

Rönne å. Foto: ©Håkan Sandbring / sandbring.se

Rönne å. Foto: ©Håkan Sandbring / sandbring.se

Om destinationsprojektet

År 2019 började vi arbetet med en förstudie som har undersökt möjligheter för naturturism, ökat företagande och landsbygdsutveckling längs med Rönne å och Ringsjön. Förstudien håller vi på att avsluta och ett nytt projekt startas: Destination Rönne å och Ringsjön.

Idén bakom det nya projektet är att vi ska utveckla en destination för naturturism och upplevelser längs Rönne å och runt Ringsjön. Både lokalbefolkning i kommunerna och besökare ska lockas till naturen i området. Det ger en möjlighet för företag att växa och kan också leda till att nya verksamheter startas.

En webbplats, digitala kartor och tydlig skyltning av besöksplatser är några saker som ska tas fram i projektet. Andra mål är hållbarhet, långsiktighet och ökad kunskap om naturen.

Bakgrunden till Projekt Rönne å och Ringsjön

Det började vid kraftverken i Klippan

Rönne å är en av Skånes största åar och sträcker sig från Ringsjön till Skälderviken och knyter därmed samman kommunerna Hörby, Höör, Eslöv, Klippan, Åstorp och Ängelholm. Det är ett viktigt vatten för flera olika fiskarter, framför allt atlantlax, ål och öring.

Idag finns tre kraftverk, som utgör vandringshinder i ån. De hindrar vandrande fisk från att simma uppströms och nå fram till Ringsjön. I naturvårdsprojektet ”Rönne-å-projektet” arbetar Klippans kommun med att kraftverken ska rivas ut och att Rönne å inom några år ska vara en fritt flödande å.

Naturvårdsåtgärderna ger goda förutsättningar för naturturism längs ån då åns naturliga flöde gynnar både fiskebeståndet och framkomligheten i ån.

Rönne-å-projektet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förstudien undersöker möjligheter för naturturism

Med utgångspunkt i att den naturliga miljön återskapas, initierade vi ”Naturturism Rönne å och Ringsjön – en förstudie” under hösten 2019. Syftet med förstudien var att undersöka möjligheter för naturturism, ökat företagande och landsbygdsutveckling. Arbetet har genomförts i samarbete mellan kommunerna Eslöv, Hörby, Höör, Klippan, Åstorp och Ängelholm, och avslutas under år 2022.

Naturturism Rönne å och Ringsjön – en förstudie 

Rönne å och Ringsjön utvecklas till en destination för naturturism och upplevelser

Projekt Destination Rönne å och Ringsjön (mars 2022 – dec 2023) är en följd av förstudien och har som syfte att ta vara på kunskap som kommer genom förstudien. Vi vill också plocka upp engagemanget och viljan som finns i att fortsätta arbetet med att utveckla en ny destination för naturturism och upplevelser.

Projektet syftar till att skapa ökad affärsnytta och nya möjligheter för den lokala besöksnäringen. Det ska också öka attraktionskraften för landsbygden. Ytterligare ett syfte är att främja ett fortsatt och långsiktigt samarbete mellan kommunerna i deltagande kommuner samt med Familjen Helsingborg.

Projektet är ett Leaderprojekt med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Medfinansiärer är Familjen Helsingborg och kommunerna Hörby, Höör och Eslöv.

Stöd från EU

För att genomföra projektet har kommunerna fått stöd från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Leader Nordvästra Skåne med Öresund. Att projektet är ett Leaderprojekt betyder att vi använder oss av den så kallade leadermetoden där en viktig princip är att du som är boende och verksam i området ska vara med och påverka och driva utveckling. Metoden lägger stor vikt vid att skapa samsyn mellan människor och organisationer kring vad utvecklingen ska innebära.

Relaterade länkar

Jordbruksverkets sida om EU-fonder som finansierar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Jordbruksverket)

Leaderprojekt Destination Rönne å och Ringsjön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Leader Nordvästra Skåne med Öresund)

Kontakt

Malin Tan

Kontakt

Anna Nordstrand

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window