Blåsippans förskola

Behovet av förskoleplatser i Stehag har ökat. Därför byggde Eslövs kommun en ny förskola i södra delen av Stehag. Blåsippans förskolan ersatte förskolorna Gyabo och Trollhassel. 

Den nya förskolan har sex avdelningar med plats för 105 barn.

Läge

Blåsippans förskola ligger cirka 700 meter från Stehags pågatågsstation.

Den orangea rektangeln visar var förskolan ligger.

Försenad byggstart

På grund av att man hittade föroreningar i marken behövde den saneras, vilket försenade byggstarten. Invigningen av förskolan försenades också av leveransproblem av byggmateriel på grund av världsläget under bygget.

Hög kvalitet till lägre kostnad

Blåsippans förskola upphandlades via SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) ramavtal för förskolor.

Ramavtalet gör att kommuner kan bygga förskolor med hög kvalitet till lägre kostnader jämfört med unikt projekterade förskolor.

I och med att byggnaderna redan var projekterade sparade kommunen både tid och resurser.

Byggnad under uppförande. Byggställningar runt huset.

Bild från bygget i september 2022.

Utseendet

Den nya förskolan har en fasad med grå plattor och många fönster med mycket ljusinsläpp. Fönsterna är i en röd nyans som kallas ”Antik pink”.

Bild från november 2022

Många fick tycka till

SKR genomförde upphandlingen med både barnens och förskolans behov i fokus. I arbetet fick representanter för förskolor, lokalförvaltare, tekniska konsulter, potentiella leverantörer och beställare komma med inspel.

Därmed bidrog de till en upphandling med stark förankring i verksamheterna. Kommuninvånare med olika förutsättningar har varit representerade. Även en grupp med barn fick komma med önskemål.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window