Ny förskola i södra Stehag – Blåsippan

Behovet av förskoleplatser i Stehag har ökat och därför bygger Eslövs kommun en ny förskola i södra delen av Stehag. Förskolan Blåsippan ska ersätta förskolorna Gyabo och Trollhassel. 

Den nya förskolan kommer att ha sex avdelningar som tillsammans kan ta emot 105 barn.

Läge

Den nya förskolan, Blåsippan, kommer att ligga cirka 700 meter från Stehags pågatågsstation.

Den orangea rektangeln visar var förskolan kommer att ligga.

Marken saneras

På grund av att man har hittat föroreningar i marken har den behövt saneras, vilket har gjort att bygget har försenats. Även leveransproblem av byggmateriel på grund av världsläget försenar invigningen av den nya förskolan.

Hög kvalitet till lägre kostnad

Blåsippans förskola är upphandlad via SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) ramavtal för förskolor.

Ramavtalet gör att kommuner kan bygga förskolor med hög kvalitet till lägre kostnader jämfört med unikt projekterade förskolor.

I och med att byggnaderna redan är projekterade sparar kommunen både tid och resurser. Självklart kan man anpassa byggnaderna till lokala behov.

Byggnad under uppförande. Byggställningar runt huset.

Bild från bygget i september 2022.

Utseendet

Den nya förskolan har en fasad med grå plattor och många fönster med mycket ljusinsläpp. Fönsterna är i en röd nyans som kallas ”Antik pink”.

Bild från november 2022

Många har fått tycka till

SKR har genomfört upphandlingen med både barnens och förskolans behov i fokus. I arbetet har representanter för förskolor, lokalförvaltare, tekniska konsulter, potentiella leverantörer och beställare fått komma med inspel.

Därmed har de bidragit till en upphandling med stark förankring i verksamheterna. Kommuninvånare med olika förutsättningar har varit representerade. Även en grupp med barn har fått komma med önskemål.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window