Projekt Förbättrat företagsklimat

De lokala företagen är av största betydelse för kommunens möjligheter att skapa välfärd för sina invånare. Ett bra företagsklimat möjliggör för företagen att växa, utvecklas och skapa nya arbetstillfällen. Företagsklimatet är därför en prioriterad fråga för Eslövs kommun. 

Näringslivet är avgörande för kommunens utveckling och möjlighet att tillhandahålla en god välfärd för sina invånare. Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla företag i Eslövs kommun vilket bidrar till fler arbetstillfällen, en attraktivare kommun och bredare serviceutbud för boende och besökare.

Företagens beslut om att växa, anställa, bygga ut, flytta eller lägga ner sin verksamhet påverkar sysselsättning, skatteintäkter och kommunens attraktivitet.

Företagsklimatet mäts via olika undersökningar

Arbetet med kommuners företagsklimat mäts främst via två undersökningar – Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) Insikt och Svenskt näringslivs Företagsklimat.

Plan för förbättrat företagsklimat

Kommunstyrelsen antog i november 2021 en plan för förbättrat företagsklimat.

Åtgärderna i planen har utarbetats i dialog med näringslivet, genom inspiration från kommuner och genom analys av enkätsvaren. Detta har resulterat i fem identifierade förbättringsområden.

Fem förbättringsområden

  1. Service/bemötande/myndighetsutövning
  2. Upphandling
  3. Trygghet
  4. Kompetensförsörjning
  5. Kommunikation

Målet är att det förändringsarbete som planen resulterar i ska ta Eslövs kommun till en topp 50-placering i Svenskt Näringslivs ranking år 2024. Målet är också att Eslövs kommun fortsatt ska få höga omdömen i Sveriges Kommuners och Landstings jämförelse Insikt (NKI).

Läs mer om plan för förbättrat företagsklimat

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window