Stadsradhusen i kvarteret Gåsen

Kvarteret Gåsen är ett av de första områdena i Östra Eslöv som genomgår en omvandling.

En markanvisningstävling utlystes i maj 2020 och det vinnande bidraget presenterades i september samma år. Målsättningen är att området ska vara en föregångare i den fortsatta omvandlingen av Östra Eslöv och vara en förebild när det gäller hållbart stadsbyggande.

Plats och omfattning

Kvarteret Gåsen ligger endast 200 meter från järnvägsstationen och precis intill den nya Carl Engström-skolan. Området består av fastigheterna: Fjällgåsen 1, Grågåsen 1 och Gåsen 34.

Den rosa ytan i kartan nedan visar hela projektområdet och inte bara stadsradhusen.

Aktuell vy mot väster över området
Aktuell vy mot väster över området.

Elva tävlingsbidrag deltog

Det kom in hela elva tävlingsbidrag till markanvisningstävlingen för kvarteret Gåsen, vilket var över förväntningarna. Många välmeriterade byggbolag och arkitektkontor har deltagit med ambitiösa förslag. Det är ett kvitto på att intresset för att bygga i Eslöv är stort.

En utvärderingsgrupp med tjänstepersoner och representanter från kommunstyrelsens arbetsutskott har gått igenom och utvärderat samtliga tävlingsförslag.

Utvärderingsgruppen var enig när den föreslog kommunstyrelsens arbetsutskott att utse Kamikaze Arkitekters och 3HUS gemensamma förslag till vinnare.

Vinnaren i markanvisningstävlingen presenterades på platsen där bostadskvarteret ska byggas. Från vänster kommundirektör Eva Hallberg, kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson, Lars Holmström, kommunstyrelsens första vice ordförande Catharina Malmborg, Anders Möller, 3HUS, Joakim Lindahl, 3HUS, Johan Bignert, Kamikaze Arkitekter, Ylva Hegelund, Kamikaze Arkitekter och Mikael Vallberg, planchef. På bilden saknas utvärderingsgruppens ordförande Patrik Larsson.

– Det känns som ett mycket bra val. Vinnaren har prickat in alla de kriterier vi efterfrågar. Nu ser vi fram emot att Östra Eslöv ska fortsätta att växa och utvecklas till den attraktiva stadsdel vi önskar, säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det nya bostadskvarteret är ett av de första områdena i Östra Eslöv som genomgår en omvandling.

Vinnande bidraget

35 radhus i två eller tre våningar, i ett bilfritt kvarter med mycket gröna ytor, gemensamma mötesplatser, möjlighet att odla och där hållbarhet står i fokus.

Så ser det vinnande bidraget ut för kvarteret Gåsen, som ligger alldeles bakom nybyggda Carl Engström-skolan och med omedelbar närhet till både järnvägsstationen och Eslövs centrum.

Förutom en mindre egen uteplats vid varje hus finns stora gemensamma gröna ytor för umgänge och odling. Illustration: Kamikaze Arkitekter

– Ett helt unikt bostadskvarter kommer att byggas i centrala Eslöv. Det är spännande, hållbart och lägger ribban för hur vi vill att Östra Eslöv ska utvecklas i framtiden, säger Catharina Malmborg (M) och Lars Holmström (V) som båda suttit med i den utvärderingsgrupp som valt ut det vinnande förslaget från Kamikaze Arkitekter och 3HUS.

Det innebär att Kamikaze Arkitekter och 3HUS får möjlighet att köpa det cirka 6 300 kvadratmeter stora området för 8.8 miljoner kronor och skapa det nya bostadskvarteret.

35 radhus ska byggas i det bilfria kvarteret. Illustration: Kamikaze Arkitekter

Plats för umgänge och odling

Det blir 7 radhus i tre våningar och 28 i två våningar. Storleken varierar mellan 89 och 128 kvadratmeter. Samtliga radhus kommer att säljas som bostadsrätter.

– Vi har lagt stor vikt vid gestaltningen för att skapa ett attraktivt område som lockar människor i olika skeden i livet, säger Ylva Hegelund, arkitekt som tillsammans med Johan Bignert ritat det nya bostadskvarteret.

Alla radhusen kommer att ha egna mindre uteplatser och dessutom finns stora gemensamma platser för umgänge och odling.

Bostadskvarteret ramas in av låga sittmurar och planteringsbänkar som inte stänger ute någon, samtidigt som de håller ihop området.

Husen byggs i robusta material som patinerar, blir vackrare med åren och som går att underhålla. Illustration: Kamikaze Arkitekter

Inga bilar i bostadsområdet

Här planeras för ett gemensamhetshus, gemensamma förråd, växthus, odlingslotter, fruktträdgård och gott om plats för cykelparkering.

Parkering för motorfordon samlas utanför området för att skapa en lugn oas där barn och vuxna säkert kan vistas i hela området.

En pool för elektriska lådcyklar ingår i boendet och det är möjligt att bli medlem i en elbilspool.

– Vi vill ge möjlighet för de boende att dela på saker som inte används så ofta. En bil står parkerad 95 procent av sin livstid för att inte tala om hur sällan en skruvdragare eller kanttrimmer används, säger Ylva Hegelund.

Hållbarhet står i fokus. Husen byggs i trä och sten. På taken finns solceller som ger el till laddstolpar för elbilar och elcyklar.

Gröna tak, terrasser och väggar med klängväxter ökar den biologiska mångfalden och dagvattnet tas till vara med ett smart system.

Läs mer på 3HUS projektsida

Kontakt

Annika Lagerqvist

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window