Trädplantering

Vi står inför stora klimatförändringar och behöver anpassa oss för att klara utmaningarna. Träd spelar en viktig roll både vid värmeböljor och kraftiga regn. Därför ska 120 nya träd planteras i Eslövs kommun.

Träd ger skugga när solen gassar, de dämpar vindar när det blåser, de håller fukt i marken och de bidrar till en ökad biologisk mångfald.

Varför?

Kommunen har beslutat om en riktlinje för trädfällning och i den står att vi ska kompensera för den förlust som varje fällt träd innebär. För varje träd som fälls ska två nya planteras.

Extra vikt läggs på att plantera träd vid kommunens lekplatser eftersom man inte vill att dessa ska utsättas för gassande sol.

Runt 120 nya träd ska planteras i Eslövs kommun.

Hur?

Under 2021 började kommunen föra statistik över alla träd som tagits ner. Statistiken visar att vi har tagit ner ungefär 60 stycken per år. Anledningen till att träd fälls kan vara flera, exempelvis att de blivit sjuka eller knäckts i stormar.

Under våren 2023 ska totalt 66 träd planteras runt om i kommunen. I samband med att Stadsparken färdigställdes vintern 2023 planterades ytterligare 69 träd och buskar.

Var och vad?

  • Slåtterängen – silveroxel, rödek, douglasgran, körbärskornell, ginnalalönn
  • Trollenäsvägen – Återplantering i allén, vanlig skogslönn.
  • Bredablicksvägen – Allé med rönnar, malus, bärapel.
  • Klippansvägens lekplats – lärk
  • Djupadalsvägen – Lind och sälg. Kommunen ska anlägga äng där och satsar därför på inhemska träd som är viktiga för pollinatörer.
  • Hästhoven – Kinesisk sekovja.
  • Marieholm Ringparken – Körbärsplommon och rosenapel.
  • Marieholms station – Kungs/nordmansgran.
  • Mellan Solhällan och Tåbelund – vanlig ek, kejsarlind, sälg, asp och hagtorn.
  • Betgatans lekplats – Jättethuja, idegran och catalpa.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window