Klimatanpassning

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället och dess infrastruktur till de förväntade förändringarna i klimatet, såsom ökad nederbörd, högre temperaturer och ökad risk för extremväder. Det kan innebära att bygga skydd mot översvämningar, plantera fler träd för att minska riskerna för översvämningar och erosion, eller anpassa jordbruket för att hantera de nya klimatförhållandena.

Projekt inom klimatanpassning

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window