Gamla Östra skolan, renovering och ny utemiljö

Q-märkta Östra Skolan renoveras under våren 2023 och efter sommaren kommer skolan att vara en del av Carl Engström-skolan (byggnad C).

För att kunna använda den gamla skolan i modern undervisning behöver den en omfattande renovering. Samtidigt färdigställs utemiljön kring byggnaderna.

Gamla Östra Skolan, fasad mot norr.
Gamla Östra Skolan, fasad mot norr.

Gamla Östra skolan

På platsen där Gamla Östra Skolan ligger har skolverksamhet bedrivits sedan 1840. Tidigare låg Byskolan på platsen, men när Eslöv blev Köping uppfördes 1876 Eslöfs köpings folkskola, som Gamla Östra Skolan först hette.

Genom folkskolestadgan blev det från och med 1842 lagstadgat för alla svenska barn att gå i skolan. Östra Skolan är utformad efter de typritningar staten tog fram för hur en skola skulle se ut.

Skolbarn framför Östra Skolan år 1890. Skolan uppfördes som folkskola 1876. Eslöv var vid denna tidpunkt en köping och skolan omnämndes vid uppförandet som Köpingeskolan.
Skolbarn framför Östra Skolan år 1890. Skolan uppfördes som folkskola 1876. Eslöv var vid denna tidpunkt en köping och skolan omnämndes vid uppförandet som Köpingeskolan.

Flickor och pojkar var för sig

Byggnaden var från början uppdelad enligt tidens norm där pojkar och flickor hölls åtskilda i var sin flygel med skolsalar och kapprum. I mittenpartiet fanns expedition och personalrum och här bodde troligen skolans manlige lärare.

Skolans kvinnliga lärare bodde på ovanvåningen i östra flygeln.

Omfattande renovering

Utvändigt är skolan relativt välbevarad. Befintligt plåttak kommer att bytas till tegel och entrén kommer att göras tillgänglig och få nya dörrar i oljad ek.

Men för att kunna använda den gamla skolan i modern undervisning behöver den en omfattande renovering invändigt.

På bottenvåningen skapas mötesrum och skolsalar anpassade till dagens undervisning, men med detaljer som spegeldörrar, pärlspontspanel i tidstypisk grön färg och golvsocklar för att återskapa husets ursprungliga karaktär.

För att klara tillgänglighetskraven kommer en hiss att installeras.

Vidare kommer alla el- och VA-installationer att bytas ut.

Utemiljö med skoltorg

Samtidigt som själva huset renoveras kommer utemiljön att göras om. Parkering och miljöhus ska anläggas och träd, buskar och stensättning kommer att rama in skoltorget.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window