Inventering och riskbedömning av gamla deponier och soptippar

gamla deponier, dvs gamla soptippar eller upplag, inventeras och riskbedöms. Undersökningarna görs för att få veta om det finns skadliga ämnen i marken.

Det finns sexton nerlagda deponier i kommunen och en av dessa har undersökts. De kvarstående kommer att undersökas under 2020. Se karta och lista längre ner var de är belägna.

Inventeringen och riskbedömningen

Eslövs kommun har anlitat Sweco för att utföra inventeringen och riskbedömningen. Sweco kommer också att göra en undersökning om det finns, så kallad deponigas, i marken. Det görs genom att porgassonder, en typ av rör, som förs ner ca en meter i marken. Varje deponi måste undersökas individuellt, eftersom de kan innehålla flera olika typer av avfall och därmed också olika föroreningar. Dessutom bedöms placeringen av deponin i förhållande till, t.ex. vattendrag.

Alla fastighetsägare som är berörda av detta kommer att bli kontaktade av Sweco innan arbetet startar. Det är också värdefullt för undersökningarna att komma i kontakt med personer som har information om den tidigare driften, utbredningen av upplaget eller vet något annat.

Många nerlagda deponier i Sverige

Statens geotekniska institut beräknar att det finns tusentals nedlagda deponier runtom i Sverige. Det är viktigt att undersöka om dessa utgör en risk för människors hälsa eller vår miljö. Genom undersökningarna kan man se om, och i så fall, vilka behov det finns för åtgärder. Tidigare har det inte varit reglerat hur farligt avfall skulle tas omhand eller återvinnas. Därför har deponierna många gånger bara täckts över.

När undersökningarna och riskklassificeringarna är gjorda, kommer vi att publicera resultatet på hemsida och i brev till eventuellt berörda fastigheter. Det är viktigt att notera att även om man hittar saker som inte ska vara i jorden, betyder det inte per automatik att det är farligt för människor och djur.

Lista över deponierna

(Fastighetsbeteckning efter namnet)

 1. Arups mosse, Arup 1:13
 2. Billinge, Billinge 10:1
 3. Borret 15, Borret 15 och Hyveln 1
 4. Edelbergsparken, Gullvivan 1
 5. Ellinge, Ellinge 36:1
 6. Harlösa, Harlösa 1:4
 7. Harlösa, Harlösa 3:27, 17:13
 8. Kastanjen, Kastanjen 1
 9. Onsjöparken, Eslöv 51:4
 10. Rovan 10, Rovan 10:11
 11. Sibbarp, Sibbarp 2:3
 12. Skärtorp,  Skärtorp 1:1
 13. Udden, Tvättbjörnen 3
 14. Vieröd,  Vieröd 1:20
 15. Västra Strö, Västra Strö 22:1
 16. Örtofta,  Örtofta 15:4
 17. Öslöv, Öslöv 9:2
 18. Östra Gårdstånga, Östra Gårdstånga 13:1

Karta med gamla deponier

Du hittar en teckenförklaring under dubbelpilen uppe till vänster i kartan. Mer information om deponierna hittar du om du klickar på en punkt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window