Flyinge

Flyinge delas av Kävlingeån i en nordlig och en sydlig del. Den norra delen av byn ligger i Eslövs kommun och den sydliga delen i Lunds kommun.

Flyinge bestod ursprungligen av fem gårdar och hette då Östra Gårdstånga. Namnet Flyinge kommer från Flyinge Kungsgård som 1661 blev ett nationalstuteri efter att hästavel bedrivits på platsen sedan 1100-talet.

Byn började byggas ut när järnvägen kom 1906. Över Kävlingeån byggdes en bro, så att Flyinge Kungsgård kunde använda järnvägen för att transportera sina hästar. Järnvägen fanns kvar till 1956.

Läs mer om utvecklingsstrategier för Flyinge i översiktsplanen

Läs mer om Flyinge på eslov.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window