Flerbostadshus på Kvarngatan

Fastighetsägaren BA Bygg Fastigheter önskar bygga flerbostadshus på fastigheten Abborren 2.

Fastigheten är idag i ett plan och fastighetsägaren vill genom en ny detaljplan kunna bygga på flera våningar.

Vy från gatan på befintlig byggnad.
Vy från gatan på befintlig byggnad.

Läge och storlek

Planområdet är cirka 1 000 kvm stort och ligger mitt emot Österkyrkan vid norra delen av Kvarngatan i Eslöv.

Planens syfte

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus.

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Kontakt

Anderas Ask

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window