Bruksstaden

Bruksstaden är ett centralt område i Eslöv som idag framförallt består av industriverksamheter.

Bruksstaden blir ett bostadsområde centralt placerat i Eslöv nära centrumfunktionerna på den västra sidan av järnvägen.

Förslag till fortsatt utveckling

Med tät och hög bebyggelse i upp till fem våningar kommer här att byggas cirka 1 000 bostäder på en plats som tidigare bestod av industriverksamhet. Området kommer att utvecklats etappvis och startar med kvarteret där Stena Recycling tidigare var verksamma och växer sedan österut.

För att skapa mer liv och rörelse längs Östergatan ska byggnadernas framsidor vändas mot gatan.

Principsektionen visar Östergatan sett österifrån med den nya bebyggelsen i Bruks­staden till höger och befintlig verksamhet till vänster. Gatan blir en stadsgata med grönska och öppen dagvattenhantering.
Principsektionen visar Östergatan sett österifrån med den nya bebyggelsen i Bruks­staden till höger och befintlig verksamhet till vänster. Gatan blir en stadsgata med grönska och öppen dagvattenhantering.

I de västra delarna är ambitionen att behålla och stärka de gröna värden som finns med äppellunden och grönytan. Även skateparken är ett besöksmål.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window