Naturvärdesinventering

Eslövs kommun har i samarbete med Ekologigruppen gjort en naturvärdesinventering av Östra Eslöv. Syftet med utredningen är att kartlägga och sammanställa vilka naturvärden som finns i området.

I inventeringen ingår en kartläggning av områden med värde för biologisk mångfald. Inventeringen har genomförts genom en fältinventering samt samanställning av redan känd data.

Påtagliga naturvärden och vissa naturvärden

Fyra områden med påtagliga naturvärden och 29 områden med visst naturvärden har identifierats. I rapporten ges förslag till generella och specifika åtgärder för att minska påverkan på den biologiska mångfalden.

I huvudsak handlar förslagen om att undvika eller kompensera för förluster av yta och kvalitet genom att skydda och förbättra andra naturmiljöer.

Naturvärdesinventeringen är ett viktigt underlag i utvecklingen av Östra Eslöv. Det är ett kunskapsunderlag som underlättar i den vidare planeringen av nya och utvecklade områden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window