Berga

Berga består i huvudsak av ett flerbostadsområde byggt på 1960-talet. Genom sin lokalisering längs Ringsjövägen är det en viktig del i östra Eslöv.

Den äldre bostadsbebyggelsen ska kompletteras av två högre punkthus placerade utmed gatan (detaljplaneprocessen är pågående) vilka ska bidra till förtäta området utan att minska de gröna ytorna som enligt planen ska genomgå en kvalitetshöjning.

I mitten av Bergaområdet ska den gemensamma gröna ytan öppnas upp för att bli en del av ett grönt rekreativt parkstråk som ska korsa Ringsjövägen och fortsätta ner till den angränsande Idrottsparken.

Berga ska vara en livfull plats för möten och umgänge både för de som bor och de som besöker platsen.

Inom området ligger Bergagården som är ett vård- och omsorgsboende. Ambitionen är att parken ska vara lättillgänglig för dem som bor där.

Berga blir genom sin lokalisering längs Ringsjövägen en viktig del i östra Eslöv. Den äldre bostadsbebyggelsen ska kompletteras med två högre punkthus placerade utmed gatan. Foto: Christoffer Borg Mattisson.
Berga blir genom sin lokalisering längs Ringsjövägen en viktig del i östra Eslöv. Den äldre bostadsbebyggelsen ska kompletteras med två högre punkthus placerade utmed gatan. Foto: Christoffer Borg Mattisson.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window