Stadsutveckling Östra Eslöv

Just nu pågår en stor stadsomvandling öster om järnvägen. Omvandlingen av östra Eslöv är den största sedan järnvägen kom till byn 1858.

Eslövs kommun har de senaste tio åren vuxit med drygt 2 500 invånare och nästan 1 200 arbetstillfällen. Fördjupad översiktsplan för Östra Eslöv är en del av strategin för att både möta en fortsatt befolkningsökning och utveckla Eslöv för dem som redan bor och verkar här.

Kommunen har för avsikt att skapa en blandning i Östra Eslöv, där bostäder och verksamheter samsas och där grönska får stor betydelse. I Östra Eslöv ska det finnas attraktiva och trygga miljöer med liv och rörelse under stora delar av dygnet och det ska vara lätt att gå och cykla.

Sammanlagt planerar kommunen både för 2 550 nya bostäder i området (varav 1 600 till år 2035) och för nya förskolor, skolor, parker och kontor.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window