Klimatanpassnings- och sårbarhetsanalys

I och med klimatförändringarna blir det än viktigare att bygga en robust och hållbar stad som klarar att stå emot extremväder så som skyfall och värmeböljor.

Eslövs kommun har därför tagit fram en klimatanpassnings- och sårbarhetsanalys för Östra Eslöv. Analysen visar konsekvenser vid skyfall respektive höga temperaturer.

Både skyfall och extremvärme analyseras

Analyserna bygger på en skyfallskartering som visar vilka ytor som kommer att översvämma och få stående vatten vid skyfall.

Analysen bygger vidare på en värmekartering som inventerar hur strålningstemperaturer varierar på olika platser. Syftet med analyserna är att kunna sätta in rätt åtgärder för att förhindra och minska konsekvenserna vid skyfall respektive höga temperaturer.

Samtidigt är det ett viktigt underlag för att vara bättre förberedd om det skulle inträffa ett skyfall eller en värmebölja.

Unika analyser

Dessa typer av analyser som är gjorda för Östra Eslöv är relativt unika i Sverige, men blir vanligare och vanligare i takt med klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Genom att titta på både värme och skyfall så går det att hitta smarta åtgärder som både minskar risken för översvämningar samtidigt som samma åtgärd kan minska strålningstemperaturerna och ge svalka heta sommardagar.

Det kan till exempel handla om att anlägga öppna grönytor med trädplanteringar så att vatten kan samlas och träden samtidigt minska strålningstemperaturerna.

Risk och kostnadsuppfattning

Genom analyserna går det att se vilka byggnader som riskeras att skadas vid kraftiga regn. Vi får också fram en kostnadsuppskattning för att få en storleksordning på kostnaderna som kan drabba fastigheterna.

Genom analysen kan vi också se hur framkomligheten på vägar och till olika byggnader påverkas vid skyfall vilket är viktigt för bland annat räddningsfordon.

Värmeanalysen visar både vilka områden och vilka byggnader som är särskilt utsatta vid höga temperaturer.

Analyserna kommer att användas som underlag i den fortsatta utvecklingen av Östra Eslöv. Den kommer att användas både vid ombyggnationer och vid utveckling av nya områden.

Slutrapporten kommer inom kort.

Mer:

  • Cleancon – Clean Construction Machinery – Vinnova-projekt: Här är vår del som kommun att undersöka hur vi som kommun kan påverka/kravställa fossilfria byggarbetsplatser
  • Bioflex – handlar om att framställa vätgas från biogas. Ett projekt som vi har ihop med Kraftringen. Handlar om att fasa ut fossila bränslen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window